THÔNG TIN MỚI NHẬN

Chuẩn bị họp mặt nhân ngày kỷ niệm của lớp du du lịch 23k3. Lớp Trưởng Mr Quang thông tin mời ACE ban liên lạc đến quá nhậu đường 2 tháng 09 tên Thảo , TP Đà Nẵng vào lúc 5 giờ 15 PM ngày 13/03/2013.

Trân trọng kính báo.

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s